Detektivní služby


Real Life Services, s.r.o.

Fyzické prověřování reálných skutečností

osobní rovina

- je Vaše dítě šikanované, chodí na kroužky, s kým se stýká, neriskuje zdraví a život, nepožívá návykové látky apod.

 - je Váš blízký senior v bezpečí, není ponižován apod. 

- osobní vztahy - manželské či partnerské, nevěry, utrácení financí apod.

- a další obdobná problematika dle zadání klienta

 

pracovní rovina

- prověřování obchodních partnerů před uzavřením smluvního vztahu dle zadání 

- prověřování zaměstnanců na pracovišti

- využívání svěřené techniky zaměstanci, efektivní využívání pracovního dne zaměstnanců

- prověřování zaměstnanců při pracovní neschopnosti

- a další obdobná problematika dle zadání klienta

 

Zjišťování stavu a dohledávání zájmových osob a majetku

- zjišťování majetku při řešení sporů

- zjišťování skutečného stavu majetkových poměrů

- dohledávání dlužníků

- a další obdobná problematika dle zadání klienta

 

Konzultace a bezpečnostní analýzy, problematika GDPR - ochrana osobních údajů (konzultace, řešení a systémové položky)

 

Školení v oblasti bezpečnosti a řešení mimořádných a krizových situací


Spolupráce s advokátními kancelářemi při řešení sporů v trestněprávních, občanskoprávních a obchodněprávních řízeních.

 

 

Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v těchto oblastech práva, tyto služby si mohou objednat i klienti z řad fyzických či právnických osob:

Občanské právo

-          fyzické prověřování smluvních stran

-          zjišťování skutečností v občanskoprávních sporech (náhrada škody, majetek)

Pracovní právo

-          zjišťování stavu dodržování pracovní morálky zaměstnanců při sporech

-          zjišťování a kontrola osob v pracovní neschopnosti

-          krádeže v zaměstnání

-          dodržování bezpečnostních předpisů

Rodinné právo

-          šikana dětí, šikana seniorů

-          nevěra

-          majetkové vztahy

-          konzultace bezpečí a bezpečnosti obydlí, cesty do školy, zaměstnání při vypjatých situacích

-          doprovody k soudnímu řízení, doprovody do školy či zaměstnání, obdobná jednání

Obchodní právo a právo společností

-          prověřování obchodních partnerů (fiktivní jednatelé – bílý kúň, fiktivní společnosti před uzavřením – bez majetku či fyzického sídla, v průběhu i po ukončení smluvního vztahu)

-          zjištění obchodních a jiných vazeb subjektů

Trestní právo

-          zjišťování skutečností nezávisle na orgánech činných v trestním řízení

-          zjištění technických ukazatelů konkrétní situace, skutečného času, místa a průběhu

-          oddělení skutečnosti od fikce

Při soudních řízeních

-          doprovody k soudnímu řízení – ochrana a bezpečí osoby

Správní řízení

-          zjišťování skutečného stavu věci

-          zajišťování důkazů pro správní řízení

Právo nemovitostí a bytové právo

-          zjišťování stavu věci před uzavřením i v průběhu smluvního vztahu

-          doprovody při uplatňování bytového práva

Insolvenční a úpadkové právo

-          zjišťování skutečného majetku společnosti, majitelů i jednatelů

Dědické řízení

-          zjištění stavu skutečností

-          doprovody k soudnímu řízení a na jakákoliv další jednání při vypjatých situacích

Ochrana osobnosti

-          zjištění bezpečnostních rizik

-          konzultace bezpečnosti a bezpečí osob, obydlí, majetku

-          konzultace řešení krizových a mimořádných situací

-          zjištění stavu skutečností pro soudní řízení nezávisle na zjišťování orgánů činných v trestním řízení

-          doprovody k soudnímu řízení a na jakákoliv jednání při vypjatých situacích

Nekalá soutěž

-          bílí koně, fiktivní firmy

-          jednání v rozporu se smluvními podmínkami a etickým kodexem, dobrými mravy

 

 

Kontakt:

e-mail: info@reallifeservices.cz

telefon: 603 193 262

pevná linka: 273 160 236

 

 

 REAL LIFE SERVICES s.r.o. IČ: 283 62 519 mobil: 603 193 262
Vyšehradská 1349/2 Zapsáno v obchodním rejstříku email: info@reallifeservices.cz
12800 Praha 2 vedeného Městským soudem v Praze  
  oddíl C, vložka 136199