ŠKOLENÍ A KURZY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A KRIZOVÝCH SITUACÍ


Krizové a mimořádné situace jsou součástí běžného života každého jedince i kolektivu.

Ve většině případů je potřeba reagovat ihned, neboť se může jednat o zdraví či život každého z nás.

 

Naše společnost vám nabízí cílené školení na předcházení a řešení jednotlivých životních i pracovních situací,

které se mohou náhle změnit v krizové, a je nutné umět správně reagovat. Vše je možné řešit, naučíme vás, jak správně postupovat.

 

 

Vyhlašované běhy kurzů v oblasti bezpečnosti:

Předcházení a řešení krizových událostí - 24.3.2016, 9:30 - 16:00

 

V oblasti bezpečnosti vám představíme celou řadu nenadálých situaci, které mohou vyústit do krize, čímž se můžete ocitnout v ohrožení zdraví i života, případně i vaši blízcí...

My vám nastíníme takové situace, v kterých se naučíte orientovat a následně i bravurně zvládat, tedy svým konkrétním jednáním zažehnáte nebezpečí či ohrožení!

Z televizní obrazovky stále vídáte řadu smutných životních příběhů, které se díky našim seminářům naučíte s pragmatickým přístupem řešit, čímž snížíte i předejdete možnostem vzniku rizika v běžném životě...

- přepadení - krádež - zcizení dokladů - dopravní nehoda - zdravotní kolabs - agresivita spoluobčanů a různé jiné vyhrocené a zátěžové situace, které mohou být nadlimitní pro běžného jedince.

Řešení je vždy a všude, pouze je potřeba znát a umět adekvátně zareagovat.

U náš je škola hrou, pracujeme pomocí ustálených metod bez rizika, a pro vás to bude praktickým přínosem do běžného života i na pracoviště.

Nejedná se o nácvik fyzického boje s agresorem, určeno pro širokou veřejnost.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

 

Cena za celodenní výukový kurz je 4.700,- Kč

 

PS: Co se sám nenaučíš, nikdy nemáš možnost praktikovat.

 

Těšíme se na vás

Institut vzdělávání Real Life Services 

 

KONTAKTY NA INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ:

E-MAIL info@reallifeservices.cz

TEL. 737 085 095

 


 


logo-kolo


REAL LIFE SERVICES s.r.o. IČ: 283 62 519 mobil: 603 193 262
Vyšehradská 1349/2 Zapsáno v obchodním rejstříku email: info@reallifeservices.cz
12800 Praha 2 vedeného Městským soudem v Praze  
  oddíl C, vložka 136199